Program Pengajian Jarak Jauh/ Eksekutif UKM

PROGRAM-PROGRAM DITAWARKAN:

1) Program Prasiswazah

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan – Eksekutif
::Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan (Kuliah Petang)
::Sarjanamuda Perakaunan (Kuliah Petang)
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Kompleks PKP Kuala Lumpur sahaja

Fakulti Pengajian Islam – PBJJ
:: Sarjanamuda Pengajian Islam (Syariah)
:: Sarjanamuda Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Kuching, Sarawak & Kota Kinabalu, Sabah Sahaja

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat – Eksekutif
:: Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Sains Komputer) (Kuliah Petang)
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi Sahaja

Sumber: http://pkukmweb.ukm.my/pkp/prasiswazah.html

2) Program Siswazah

Fakulti Sains dan Teknologi – Eksekutif
:: Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
:: Diploma Sains Pengurusan Keselamatan Industri
:: Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi sahaja

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina- Eksekutif
:: Sarjana Kejuruteraan – Sistem Pembuatan
:: Sarjana Sains – Pengurusan Industri & Teknologi
:: Sarjana Kejuruteraan – Komunikasi & Komputer
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi Sahaja

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat – Eksekutif
:: Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer)
:: Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan)
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi Sahaja

Fakulti Undang-Undang – Eksekutif
:: Sarjana Harta Intelek
:: Sarjana Undang- Undang Perniagaan
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi Sahaja

Fakulti Pengajian Islam – Blended Learning
:: Doktor Falsafah Pengajian Islam
:: Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan/ Usuluddin & Falsafah/ Syariah/ Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah/ Pengajian Arab & Tamadun Islam)
* Ditawarkan di semua Pusat Kuliah PKP UKM seluruh negara

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
:: Doktor Falsafah Ekonomi *
:: Sarjana Ekonomi Islam (Kewangan Islam)
:: Sarjana Ekonomi Islam (Perbankan Islam)
* Hanya ditawarkan di Pusat Bangi Sahaja

Sumber: http://pkukmweb.ukm.my/pkp/program%20siswzh.html

MOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN:

i) Pengendalian Program Mod Eksekutif (E)

 • Program pengajian ditawarkan secara KERJA KURSUS
 • Kuliah diadakan di kampus Utama UKM, Bangi dan Pusat Kuliah UKM Yang Terpilih
 • Kuliah diadakan setiap hujung minggu/ hari biasa (kuliah malam) selama 14 minggu untuk satu semester (jumlah jam kuliah sama seperti sepenuh masa)
 • 3 jam kuliah per kursus

ii) Pengendalian Program Mod Pengajian Berterusan Jarak Jauh (PBJJ)

 • Program pengajian ditawarkan secara KERJA KURSUS
 • Kuliah diadakan di Kampus Utama UKM Bangi & Pusat Kuliah UKM yang terpilih
 • Kuliah hanya diadakan setiap hujung minggu (Sabtu&Ahad)/ (Kota Bharu-Jumaat & Sabtu)
 • Kuliah diadakan hanya 2-4 kali pertemuan sahaja setiap semester (Jumlah jam kuliah sama seperti sepenuh masa)
 • 4 jam kuliah per kursus

iii) Pengendalian Program Mod Blended Learning (BL)

 • Program pengajian ditawarkan secara TESIS
 • Kelas diadakan di kampus Utama UKM Bangi & Pusat Kuliah UKM Yang Terpilih
 • Kuliah hanya diadakan setiap hujung minggu (Sabtu&Ahad)/ (Kota Bharu-Jumaat & Sabtu) pada semester 1 dan 2 sahaja
 • Kuliah diadakan hanya 4 kali pertemuan pada semester 1 & 2 sahaja
 • 4 jam kuliah per kursus
 • Kaedah pembelajaran terbahagi kepada 3 kaedah iaitu PERKULIAH, BERSEMUKA (KONSULTASI) dan e-learning (atas talian)

Mod & Tempoh Pengajian Mengikut Program

FAKULTI/PROGRAM MOD PENGAJIAN TEMPOH PENGAJIAN

PROGRAM PRASISWAZAH

FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Eksekutif (E) 8 Semester
Sarjanamuda Perakaunan Eksekutif (E) 11 Semester
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
Sarjanamuda Teknologi Maklumat (Sains Komputer) Eksekutif (E) 8 Semester
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjanamuda Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan) PBJJ 8 Semester
Sarjanamuda Pengajian Islam (Syariah) PBJJ 8 Semester
Sarjanamuda Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah) PBJJ 8 Semester
Sarjanamuda Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah) PBJJ 8 Semester
Sarjanamuda Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam) PBJJ 8 Semester

PROGRAM PASCA SISWAZAH

PUSAT PERUBATAN UKM
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan) Eksekutif (E) 5 Semester
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan) Eksekutif (E) 5 Semester
FAKULTI UNDANG-UNDANG
Sarjana Undang-Undang Perniagaan Eksekutif (E) 5 Semester
Sarjana Harta Intelek Eksekutif (E) 3 Semester
FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) Eksekutif (E) 4 Semester
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi) Eksekutif (E) 4 Semester
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer) Eksekutif (E) 4 Semester
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) Eksekuti (E) 3 Semester
Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri Eksekutif (E) 3 Semester
Diploma Siswazah Pengurusan Keselamatan Industri Eksekutif (E) 3 Semester
FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer) Eksekutif (E) 5 Semester
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan) Eksekutif (E) 5 Semester
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Sarjana Perakaunan Eksekutif (E) 4 Semester
Sarjana Ekonomi Islam -Kewangan Islam Eksekutif (E) 4 Semester
Sarjana Ekonomi Islam – Perbankan Islam Eksekutif (E) 4 Semester
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjana Pengajian Islam Eksekutif (E) 4 Semester
Doktor Falsafah Pengajian Islam Eksekutif (E) 8 Semester

YURAN PENGAJIAN:

Fakulti/Program Tempoh Pengajian Pelajar Tempatan
Semester Pertama Semester Berikutnya Yuran Keseluruhan
PROGRAM PASCA SISWAZAH
FAKULTI UNDANG-UNDANG
Sarjana Undang-Undang Perniagaan 5 Semester 5,500 4,500 23,500
Sarjana Harta Intelek 3 Semester 9,000 8,500 26,000
FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA
Sarjana Kejuruteraan (Sistem Pembuatan) 4 Semester 7,000 5,500 23,500
Sarjana Sains (Pengurusan Industri & Teknologi 4 Semester 7,000 5,500 23,500
Sarjana Kejuruteraan (Komunikasi & Komputer) 4 Semester 7,000 5,500 23,500
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI
Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti & Produktiviti) 3 Semester 8,500 7,500 23,500
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI MAKLUMAT
Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Komputer) 5 Semester 5,500 4,500 23,500
Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat Pengurusan) 5 Semester 5,500 4,500 23,500
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN
Doktor Falsafah Ekonomi * Maklumat akan dimaklumkan kemudian
Sarjana Ekonomi Islam – Penumpuan Kewangan Islam 4 Semester 7,000 5,500 23,500
Sarjana Ekonomi Islam – Penumpuan Perbankan Islam 4 Semester 7,000 5,500 23,500
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
Sarjana Pengajian Islam -Pusat Kuliah UKM Bangi 4 Semester 5,400 2,500 12,900
Sarjana Pengajian Islam -Pusat Kuliah Luar 4,800 4,000 16,800
Doktor Falsafah Pengajian Islam – Pusat Kuliah UKM Bangi 8 Semester 5,500 2,000 19,500
Doktor Falsafah Pengajian Islam – Pusat Kuliah Luar 4,900 3,000 25,900

Nota: Pembayaran yuran setiap semester boleh dibuat secara ansuran sebanyak 2 kali.

TEMPOH PENGAJIAN:

Program Ijazah Sarjana     4 Semester / 2 Tahun

Program Ijazah Doktor Falsafah     8 Semester / 4 Tahun

Klik sini untuk mengetahui lebih lanjut syarat-syarat dan kaedah permohonan: http://pkukmweb.ukm.my/pkp/kemasukan.html

____________________________________________________________

Tujuan pengumpulan maklumat berkenaan program pengajian jarak jauh ini adalah untuk mencari institut yang menawarkan PJJ pengajian Islam di semenanjung. Nampaknya, UKM menawarkan program tersebut hanya di Sabah dan Sarawak. Mengapa ya?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s